De investeringsaftrek wordt onderverdeeld in drie verschillende soorten waar u gebruik van kunt maken bij de aanschaf van zonnepanelen. Uw onderneming kan een fiscaal voordeel behalen door de toepassing van investeringsaftrek. De mogelijkheden voor investeringsaftrek staan los van de mogelijkheden van afschrijving van investeringen in zonnepanelen voor ondernemingen. De regelingen zijn in het leven geroepen om Maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren.


Voor ondernemingen zijn er drie mogelijkheden wanneer het de investeringsaftrek betreft. Deze drie soorten investeringsaftrek worden hieronder toegelicht:

 • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
 • Energie-investeringsaftrek
 • Milieu-investeringsaftrek
 • Vamil


 • Investeringsaftrek

  K.I.A

  Een fiscaal voordeel waar ondernemingen gebruik van kunnen maken bij de aanschaf van diverse bedrijfsmiddelen is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Onder de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek valt zowel de aanschaf als reparatie van bedrijfsmiddelen. Ook bij de aanschaf van zonnepanelen komt u in aanmerking voor deze investeringsaftrek.


  Het bedrag dat uw bedrijf ontvangt van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is afhankelijk van het geïnvesteerde bedrag door het bedrijf in het boekjaar. De tabel hieronder geeft de bedragen weer die uw onderneming ontvangt voor de investering.  Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
  ⇐ €2.300,- 0%
  €2.301,- t/m €55.248,- 28%
  €55.249,- t/m €102.311,- €15.470,-
  €102.312,- t/m €306.931,- €15.470,- minus 7,56% het gedeelte van het investeringsbedrag boven de €102.311,-
  >€306.931,- 0%


  Aanvraag K.I.A.

  De aanvraag voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek wordt digitaal uitgevoerd via de belastingdienst. U kunt de aanvraag toepassen wanneer u aangifte doet voor uw onderneming van inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.


  E.I.A.

  Een interessante fiscale regeling die geldt voor ondernemingen die zonnepanelen aanschaffen is de energie-investeringsaftrek. Het is mogelijk aanzienlijk te besparen op uw aankoop van zonnepanelen voor de onderneming met deze regeling.


  Doordat investeringskosten en energiebesparende bedrijfsmiddelen afgetrokken kunnen worden van de fiscale winst tot 41,5 procent kan uw onderneming aanzienlijk besparen op de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.
  Voor verschillende bedrijfsmiddelen van uw onderneming kunt u gebruik maken van E.I.A., wel moeten deze middelen altijd aan de energieprestatie-eisen voldoen en doelmatig energiegebruik bevorderen.
  E.I.A. is enkel geldig voor organisaties die winst behalen. Daarnaast moeten zij aan nog twee eisen voldoen; de organisatie is belastingplichtig voor inkomsten en vennootschapsbelasting in Nederland, daarnaast wordt er een minimumbedrag van €2.500,- en maximum €118.000.000,- geïnvesteerd aan bedrijfsmiddelen die aan de eisen van de Energielijst voldoen.


  Aanvraag E.I.A.

  De aanvraag voor E.I.A. wordt gemakkelijk digitaal uitgevoerd. De eerste stap die u moet ondernemen is de investering van de organisatie binnen drie maanden melden via eLoket van RVO.nl. U ontvangt een verklaring wanneer uw organisatie in aanmerking komt voor E.I.A., in de verklaring wordt direct het bedrag getoond dat op uw situatie van toepassing is. Het is niet mogelijk om de fiscale voordelen van E.I.A. te combineren met SDE+ vanaf januari 2014.


  M.I.A.

  Bij investering in milieuvriendelijke middelen als zonnepanelen kan een onderneming gebruik maken van de milieu-investeringsaftrek. Deze investeringsaftrek kan enkel worden toegepast wanneer er asbest van het dak van de onderneming wordt verwijderd. De milieu-investeringsaftrek kan worden toegepast wanneer de investering minstens €2.500,- per jaar is, in de onderstaande tabel wordt een overzicht getoond van het percentage investeringsaftrek dat uw onderneming ontvangt per investeringscategorie.  Milieu-investering Milieu-investeringsaftrek
  Categorie 1 36%
  Categorie 2 27%
  Categorie 3 13,5%


  In de situatie waarbij er asbest van het dak wordt verwijderd geldt het fiscale voordeel van categorie twee. Uw onderneming zal een investeringsaftrek van 27 procent ontvangen voor vervanging van de daken. Voor uw onderneming betekend dit dat er geen vennootschapsbelasting betaald hoeft te worden over 27 procent van het geïnvesteerde bedrag.
  Het is mogelijk om de M.I.A. te combineren met Vamil of K.I.A., daarentegen is het combineren van M.I.A. en E.I.A. niet toegestaan.


  Vamil

  Vamil maakt het mogelijk om tot 75 procent van uw investering in het eerste jaar af te lossen. De afschrijving mag op ieder willekeurig moment plaatsvinden en wordt van de fiscale winst afgeschreven. Op deze manier behaalt uw onderneming een interessant liquiditeits- en rentevoordeel. De aflossing zorgt namelijk voor een lagere fiscale winst waardoor de onderneming minder inkomsten- en vennootschapsbelasting dient te betalen.


  Aanvragen van M.I.A. en Vamil

  Binnen drie maanden na de aanschaf van de zonnepanelen dient de onderneming de aanvraag voor zowel M.I.A. als Vamil voldaan te hebben. De aanvraag wordt digitaal uitgevoerd via de belastingdienst, nadat de aanvraag is bevestigd kan de M.I.A. en Vamil worden toegepast tijdens de belastingaangifte van uw onderneming.
  De fiscale voordelen van M.I.A. en Vamil gelden voor; aanschafkosten van zonnepanelen, aanpassingskosten van de zonnepaneleninstallatie en aanschaf van nieuwe onderdelen voor de zonnepaneleninstallatie.