Om de zakelijke markt te stimuleren duurzame energie te produceren voor eigen gebruik is de SDE+ regeling van kracht. De SDE+ subsidie wordt aan zowel profit als non-profit organisaties uitgekeerd. Bij de SDE+ subsidie geldt dat de organisatie voor zowel de geproduceerde energie als voor de aanschaf van een zonnepaneleninstallatie een vergoeding ontvangt.


De hoge productieprijs van groene energie maakt dat veel organisaties er veelal nog voor kiezen om grijze energie te gebruiken. Om organisaties tegemoet te komen in het prijsverschil voor de energieproductie van groene energie is de SDE+ subsidie ontwikkeld. Dit maakt het voor organisaties aantrekkelijker om zelfstandig duurzame energie te produceren omdat zelf opgewekte groene stroom dan net zo voordelig is als grijze stroom van de energieleverancier.


Voor zonnepanelen geldt dat bedrijven een SDE+ vergoeding krijgen voor hernieuwbare energie waarbij gebruik gemaakt wordt van fotovoltaïsche zonnepanelen met een vermogen van ≥ 15 kWp.
Voor iedere toegepaste technologie die wordt gebruikt voor de energieopwekking kan de periode die door de SDE+ subsidie wordt vergoed verschillen, dit varieert tussen 5, 12 en 15 jaar. Bij zakelijke klanten van zonnepanelen wordt over het algemeen uitgegaan van een subsidie voor 15 jaar.
De toegepaste technologie en de hoeveelheid stroom die wordt opgewekt bepaald het bedrag aan subsidie dat wordt uitgekeerd. De subsidie wordt onderverdeeld in categorieën, welke zijn gebaseerd op het bestede budget. In onderstaande tabel wordt aangegeven hoeveel vergoeding een onderneming krijgt voor de hoeveelheid energie die zij opwekken.Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Basisenergieprijs Voorlopig correctiebedrag 2014 Max. vollasturen per jaar Max. looptijd subsidie in jaren Uiterlijke termijn ingebruikname in jaren
Zon Basisbedrag per fase (€/kWh) (€/kWh)
Zon-PV ≥15 kWp 0,070 0,080 0,090 0,110 0,130 0,147 0,044 0,054 1.000 15 3SDE+

Aanvraag SDE+

U dient zich eerst aan te melden bij eLoket om aanspraak te kunnen maken voor SDE+. Wanneer uw onderneming over een profiel beschikt kunt u een concept aanvraag indienen, u ontvangt direct een melding wanneer u vlakken niet volledig heeft ingevuld. Het is mogelijk om de aanvraag voor uw onderneming vanaf 1 april 2014 in te dienen, de aanvraag dient altijd digitaal gedaan te worden.