Binnen organisaties wordt er steeds meer aandacht besteed aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Belangrijke drijfveren voor de aandacht en investering die aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen worden geschonken zijn te danken aan de omgeving waarin de organisatie opereert. De klanten vandaag de dag stellen steeds grotere eisen aan de leveranciers van de producten die zij afnemen, hierbij wordt ook gekeken naar de duurzaamheid van deze organisaties. Organisaties dienen aan alle eisen van de consument te voldoen om concurrentievoordeel te behalen en hierbij is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een belangrijk aspect. Daarnaast is er ook de dreiging van fossiele brandstoffen die opraken die ervoor zorgt dat organisaties onafhankelijk wensen te zijn van energieleveranciers.


Momenteel zijn organisaties extreem afhankelijk van fossiele brandstoffen voor de opwekking van energie. Het milieu wordt zwaar belast door gedurende de productie van deze energie, dit komt door alle vrije radicalen die hierbij vrijkomen als CO2.
Organisaties kunnen het milieu gemakkelijk helpen door duurzame energie te gebruiken, de meest gemakkelijke vorm is doormiddel van zonnepanelen op het dak van uw organisatie.


Zonnepanelen zijn een goede optie voor ondernemingen omdat hierbij gebruik gemaakt wordt van zonlicht, een onuitputtelijke energiebron. Wanneer meer organisaties zonne-energie gebruiken zal er minder energie nodig zijn afkomstig van fossiele brandstoffen, op deze manier wordt het bedrijf minder zwaar belast.
Daarnaast worden zonnepanelen voornamelijk gemaakt van silicium, het hoofdbestanddeel van zand. Als één van de meest voorkomende grondstoffen is zand een goed bestanddeel voor de productie van zonnepanelen omdat hier nooit een tekort van zal ontstaan. Zonnepanelen zijn dus een goede optie voor ondernemingen waar zelfstandig energie mee geproduceerd kan worden.MVO