Het is uiteraard de bedoeling dat u een gunstig rendement behaald met de zonnepanelen. Er zijn een aantal factoren waar rekening mee gehouden dient te worden wanneer uw onderneming optimaal rendement wil behalen met het zonnepanelensysteem. U kunt vooraf het gewenste rendement ook al berekenen, de details volgen hieronder.


Bereken terugverdientijd

U kunt gemakkelijk een indicatie krijgen van de terugverdientijd van de zonnepaneleninstallatie voor uw organisatie. Alle aspecten die nodig zijn om de terugverdientijd van de zonnepanelen t berekenen worden hier toegelicht. Onderaan deze pagina wordt een rekenmodel weergegeven in Excel zodat u de terugverdientijd van uw zonnepaneleninstallatie gemakkelijk na kunt gaan.


  1. Koopprijs zonnepanelen en omvormer
  2. De hoogste kosten voor de zonnepaneleninstallatie zijn de aanschafkosten en deze zijn dan ook belangrijk bij de terugverdientijd van het systeem. Dit is dan ook het uitgangspunt voor uw terugverdientijd.

  3. Installatie
  4. Het inzetten van installateurs voor de installatie van het zonnepanelensysteem neemt een aanzienlijk aandeel van de kostprijs in beslag. Dit moet dan ook meegenomen worden in de terugverdientijd, dit is ook een punt waar gemakkelijk op bespaart kan worden door zelf de zonnepanelen te installeren.

  5. Levensduur onderdelen
  6. Het is van belang om de levensduur van de onderdelen van het zonnepanelensysteem mee te nemen in de berekening van de terugverdientijd. Niet alle onderdelen hebben namelijk dezelfde levensduur, zo dienen omvormers eerder vervangen te worden dan de zonnepanelen.

  7. De opbrengst

De terugverdientijd wordt berekend door na te gaan wanneer de onkosten zijn gedekt door de opbrengst van het zonnepanelensysteem. U kunt de opbrengst van uw zonnepanelensysteem jaarlijks nagaan en zo achterhalen na hoeveel jaar het zonnepanelensysteem is terugverdiend.Terugverdientijd zonnepanelen

Factoren die het rendement beïnvloeden

De factoren die het rendement van de zonnepanelen bepalen worden hieronder toegelicht:


De richting

De zonnepanelen zullen dagelijks het meeste zonuren opvangen wanneer deze op het zuiden geplaatst zijn. Dit is de meest ideale richting omdat het aantal zonuren bepalend is voor het rendement dat het zonnepanelensysteem zal leveren, op het zuiden wordt het hoogste rendement gegenereerd.


De hellingshoek

De hellingshoek is ook bepalend voor de hoeveelheid zonlicht die de zonnepanelen opvangen. Een hellingshoek van 36 graden vangt het meeste zonlicht op en levert dus ook het meeste energie op. Bij een grote afwijking zal het rendement dan ook lager zijn, dit is ook de reden dat er op platte daken extra installatiemateriaal wordt toegepast om de zonnepanelen in de ideale hoek te plaatsen. Dit maakt het mogelijk om in verschillende situaties een optimaal rendement te genereren.


Type zonnepanelen

Zonnepanelen worden altijd van dezelfde bouwstoffen gemaakt, waarbij silicium de belangrijkste bouwstof vormt. Het verschil tussen zonnepanelen ontstaat doordat er een verschil zit in het productieproces. Er zijn namelijk polykristallijn zonnepanelen en monokristallijn zonnepanelen, de monokristallijn zonnepanelen kennen een langer productieproces. Hierbij worden namelijk de oneffenheden uit het paneel verwijderd, dit maakt het zonnepaneel zuiverder waardoor het een hoger rendement kan behalen. Dit maakt dat monokristallijn zonnepanelen duurder zijn.


Temperatuur

Ondanks dat zonnepanelen gemaakt zijn om zonlicht op te vangen, kan het materiaal van zonnepanelen niet goed tegen warmte. Elektriciteit wordt namelijk beter geleid bij lage temperaturen door het materiaal waaruit zonnepanelen bestaan. Zonnepanelen leveren dus een hoger rendement op zonnige lentedagen dan op hete zomerdagen.


Schaduwval

Het is de bedoeling zoveel mogelijk zonlicht op te vangen met de zonnepanelen, schaduwvlakten op de zonnepanelen zijn dus ongewenst. U doet er dus goed aan om de zonnepanelen buiten de schaduwvlakten te plaatsen om een optimaal rendement te behalen.